EndNote: Indsæt referencer og bibliografier i Word

Indsæt referencer og bibliografi (PC)

Referencer og bibliografi indsættes direkte i det udarbejdede Word dokument. Enten som indlejret note eller i fodnoterne.
Placer cursor på den lokation, hvor referencen skal indsætte - såfremt der ønskes en fodnote skal der indsættes en fodnote via Word funktionaliteten - hvorefter referencen indsættes fra EndNote.Vælg den ønskede citationsstil (style), her Harvard og klik herefter på "Insert Citation".

Fremsøg den ønskede reference via søgefeltet i toppen af pop-up vindue, enten via forfatter eller titel. Tryk herefter på "Insert".
 

Indsæt referencer og bibliografi (MAC)

Referencer og bibliografi indsættes direkte i det udarbejdede Word dokument. Enten som indlejret note eller i fodnoterne.
Placer cursor på den lokation, hvor referencen skal indsætte - såfremt der ønskes en fodnote skal der indsættes en fodnote via Word funktionaliteten - hvorefter referencen indsættes fra EndNote.

Fremsøg den ønskede reference via søgefeltet i toppen af pop-up vindue, enten via forfatter eller titel. Tryk herefter på "Insert".
Valg af referencestil (output style) er lidt kringlet på MAC, da man skal vælge denne i en undermenu for hele dokumentet (se herunder).

I Funktioner - > EndNote X7 vælges "Configure Bibliography".

Herefter vælges referencestilen (With output style), her en variant af Chicago. Klik derefter på "OK".