EndNote: Installation på MAC

Installation af EndNote (MAC)

Denne vejledning til installation af EndNote viser nyeste version X7, installation af tidligere versioner af EndNote følger dog samme fremgangsmåde. Bemærk at du som studerende eller ansat ved download fra Københavns Universitets Softwarebibliotek også indeholder .dmg filen licensoplysningerne.

Installer programmet ved at frække EndNote X7 til applikationsmappen.

Klik på "Next".

Læs eventuelt release noter, og klik derefter på "Next".

Installationen påbegyndes, og afsluttes med følgende skærmbillede. Klik på "Done" for at afslutte.

Opsætning af EndNote (PC)

EndNote opdateres løbende. Det anbefales altid, at køre nyeste version. En pop-up besked fortæller dig, når der er en ny version tilgængelig.

Læs release noten og klik derefter på "Download and Install". Såfremt du ikke vil installere opdateringen, men også ønsker at blive underrettet om denne ved næste opstart tryk da på" Skip This Version".

Såfremt der er trykket på "Download and Install", kommer ovenstående billede - tryk på "Next".

Realease noten igen - klik på "Next".

En popup oplyser, at der er fundet en installation af EndNote, som kan opdateres. Tryk på "Yes".

Opdateringen er afsluttet - luk opdateringen ved at klikke på "Done".