EndNote: Installation på PC

Installation af EndNote (PC)

Denne vejledning til installation af EndNote viser nyeste version X7, installation af tidligere versioner af EndNote følger dog samme fremgangsmåde. Bemærk at du som studerende eller ansat ved download fra Københavns Universitets Softwarebibliotek også downloader en licensfil (license.dat). Det er yderst vigtigt at installationspakken (.zip) udpakkes inden installationen påbegyndes, da installationsprogrammet ellers ikke kan se licens-filen. Dette vil resultere i en 30-dages prøveversion.

På første skærmbillede i installationsprocessen klikkes på "Next >".Såfremt du er ved at installere din egen version af EndNote, skal du indtaste din personlige kode i øverste felt (product key). Hvis du har downloadet fra Københavns Universitet ligger din licens fil forkert placeret. Indtast kode og tryk på "Next >".Såfremt du har downloadet EndNote fra Københavns Universitet og placeret din licensfil korrekt, skal du acceptere denne. Tryk på "Accept >".

Gennemlæs eventuelt vigtige informationer fra Thomson Reuters (producent) og tryk derefter på "Next >".

Gennemlæs eventuelt licensbetingelserne for brug, vælg derefter "I accept the license agreement" og klik derefter på "Next >".Vælg "Typical" for default installationsindstillinger (anbefalet), såfremt du vil ændre installationsmappe og lignende, kan du i stedet vælge "Custom". Efter du har valgt, klip på "Next >".Vælg hvor EndNote installeres ved at klikke på "Browse", eller tryk på "Next>" for at acceptere den valgte lokation.Klik på "Next>" for at påbegynde installationen (bemærk: kræver administratorrettigheder).

FejlkilderSåfremt et program i Officepakken fra Microsoft er åben ved installationen, fremkommer denne fejlbesked. Luk det pågældende program og forsøg igen, ved at klikke på "Retry".

Opdatering af Endnote (PC)

EndNote opdateres løbende. Det anbefales altid, at køre nyeste version. En pop-up besked fortæller dig, når der er en ny version tilgængelig.Opdateringen installeres ved, at klikke på "Download and Install".