KB logo

Biovidenskab: naturressourcer, fødevarer, ernæring og idræt: Idræt og ernæring

Idræt og Ernæring

Idræt og Ernæring er et tværfagligt emneområde, der dækker de biologiske, medicinske og samfundsvidenskabelige sider af området. Faget er placeret på Institut for Idræt og Ernæring og har sit eget bibliotek.

Biblioteket
Institut for Idræt og Ernæring
Nørre Allé 51, 2. sal
2200 København N

Åbent alle hverdage 9-15

Bibliotekar Henriette Arnoldus Andersen
harnoldus@nexs.ku.dk
Tlf.: 35 32 08 41

Databaser særligt for idræt og ernæring

ERIC
Databasen ERIC (Educational Resources Information Center), der er financieret af U.S. Department of Education, giver adgang til en stor mængde af uddannelses-relateret litteratur. Basen svarer til de to trykte tidsskrifter Resources in Education (RIE) og Current Index to Journals in Education (CIJE). ERIC omfatter desuden konferencer, møder, regeringsdokumenter, rapporter, audiovisuelle medier, bibliografier, bøger, monografier m.m.

PsycInfo
År: 1806-.
Producent: American Psychological Association.
Emner: Psykologi, pyskiatri, medicin, samfundsfag. PsycInfo er online-udgaven af Psychological Abstracts, en international bibliografi. Søgesystem: EBSCOhost.

PubMed
Biomedicinsk bibliografi. Indeholder MEDLINE 1966- og OLDMEDLINE tilbage til starten af 1940-erne. Omfatter biomedicin, odontologi, veterinærmedicin og sygepleje.
Gratis internet adgang.

Scopus
År: 1996- inklusiv abstracts og citerede referencer (før 1996 delvis tilbage til 1823 uden citerede referencer og kun delvist abstracts)
Producent: Elsevier.
Emner: Naturvidenskab, sundhedsvidenskab, biologi, miljøforskning, kemi, fysisk, matematik, samfundsvidenskaberne og til dels humaniora og kunst. Inkluderer Medline, Embase, Reaxys.
Søgesystem: SciVerse.

SocIndex
Indeholder fuld tekst artikler og bøger mv. fra mange lande og på mange sprog. Basen er delvist en fuldteksbase - dvs. indeholder den fulde tekst til en del artikler.

Sociological abstracts
Indeholder referencer til artikler og bøger mv. på mange sprog og fra mange lande fra 1952 og frem.

SPORTDiscus
Omfattende bibliografisk dækning af sport, fitness og relaterede emner. Dækker over 1.392.000 poster med tidsskrifter og bøger tilbage til år 1800. Over 22.000 Ph.D'er og artikler på 60 forskellige sprog.
Søgesystem: EBSCO