KB logo

Arkæologi: Informationskompetence

Universelle søgetermer

Boolske operatorer AND, NOT eller OR

For eksempel:

københavn AND 1807

AND anvendes til at finde poster der både indeholder københavn og 1807

NOT

For eksempel:

(københavn AND 1807) NOT mathematica

NOT anvendes til at frasortere poster, der indeholder mathematica. Parentesen bruges til at holde styr på de ord, som hører sammen.

OR

For eksempel:

københavn AND (1801 OR 1807)

eller for eksempel:

(kjøbenhavn OR kjöbenhavn) AND (1801 OR 1807)

OR anvendes til at udvide søgningen til flere poster, som man er lige interesseret i.

Særlige tegn

Du kan også benytte disse særlige tegn:

*

For eksempel:

krig*

 Asterisk i slutningen af et ord anvendes til at søge på alle endelserne (krigen, krigens, krigsskibe osv.).

?

For eksempel:

K?øbenhavn

? anvendes som erstatning for et tegn i et ord.

” ”

For eksempel:

”københavns bombardement”

” ” anvendes til at søge på flere ord, der står i en sammenhæng.

( )

For eksempel:

(kjøbenhavn OR kjöbenhavn) AND (1801 OR 1807)

( ) anvendes til at holde styr på de ord, som hører sammen.

Emnesøgning med DDC (Dewey)

Gå til soeg.kb.dk. Vælg "Avanceret søgning". Indtast emnekoden i tekstsøgningsfeltet, og vælg "Dewey" fra rullegardinsmenuen i det første felt fra venstre.

I DDC er historie opdelt i individuelle lande og regioner inden for 900 grupperne, mens etnologisk litteratur er klassificeret i 305 (Sociale grupper), 306 (Kultur & institutioner) og 307 (Fællesskaber). Folklore er klassificeret under 398. Hvis du vil finde alle titler i en hovedgruppe (inklusive alle titler i en undergruppe), afkodes emnekoden med * (asterisk) fx: 306 *.

Oversigt over koderne se side 7ff i Dewey Summaries (pdf)

Klik på billederne nedenfor for at se DDC 330 og DDC 900 i stort format. DDC 300 og DDC 900 er ofte de mest relevante DDC klassifikationer for Saxo-folk. 

DDC 300-DDC 900

Søgning i Danske Samlinger

Pga. Pligtafleveringsloven ligger i bibliotekets samlinger eksemplarer af alt, hvad der er udgivet i Danmark siden slutningen af 1600tallet. På den måde har vi i dag adgang til kilder, der kan give indblik i f.eks. 1700- og 1800tallets lægevidenskab, sundshedanbefalinger, pædagogik og opdragelse. Billederne er uddrag af Det Kgl. Bibliotek, Vejledning til Benyttelse af Katalogerne i Det Kongelige Bibliotek, København 1914.

Skriv til mig, hvis I har flere spørgsmål vedr. dette 

Uddrag fra Det Kgl. Bibliotek, Vejledning til Benyttelse af Katalogerne i Det Kongelige Bibliotek, København 1914
Forside Side 21 Side 22 Side 23 Side 24
Vejledning til søgning i Danske Samlinger Vejledning til søgning i Danske Samlinger Vejledning til søgning i Danske Samlinger Vejledning til søgning i danske samlinger Vejledning til søgning i danske samlinger