logo

Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab: Fagdyrlæger

Adresse

Københavns Universitetsbibliotek Frederiksberg
(KUB Frederiksberg)
Dyrlægevej 10
1870 Frederiksberg C
35332180
bibliotek@science.ku.dk
www.bibliotek.science.ku.dk

Find vej

Biblioteksservice til fagdyrlæger

 • Biblioteket stiller en række offentligt tilgængelige, fagligt relevante databaser til rådighed, som fagdyrlæger kan søge i og i et vist omfang få fuldtekstadgang til.
   
 • Basen Videnskabelige artikler indeholder 65 millioner videnskabelige artikler og kan søges af alle. Bestilte artikler leveres til det lokale folkebibliotek
   
 • KUB Frederiksberg yder begrænset hjælp til litteratursøgning mod betaling. Det skal bemærkes, at biblioteket ikke har faguddannede fagreferenter ansat, men informationsspecialisterne kan levere kvalificerede søgninger med input om fagterminologi fra brugeren. Henvendelse sker til bibliotek@science.ku.dk
  Betaling sker i henhold til gældende prisliste for private lånere/private firmaer.
   
 • Man kan afgive bestilling på bøger og artikler i bibliotekets egen base, REX, forudsat at man er oprettet som låner. Fagdyrlæger kan indmeldes ved udfyldelse af denne formular (vælg ”Anden type af låner”)
   
 • Alternativt kan man søge og bestille bøger via bibliotek.dk. Bøgerne sendes gratis til det lokale folkebibliotek.
   
 • Finder man ikke, hvad man søger i REX eller Bibliotek.dk, forsøger KUB Frederiksberg gerne at indlåne bøger/artikler fra biblioteker i udlandet. Brug linket i REX: Fandt du ikke hvad du søgte?
   

Faglige relevante databaser

Nedenstående liste er et uddrag af information, som findes på KUBIS  Frederiksbergs hjemmeside om information vedr søgning i artikeldatabaser
http://bibliotek.science.ku.dk/soegfind/artikler_databaser/artikelsoeg_privatlaanere/

PUBMED
År: 1966-. Producent: US National Library of Medicine.
Emner: Human- og veterinærmedicin. Svarer til Medline+lidt mere. Vejledning til søgning. PubMed tutorial. TidsskriftlisteGratis internetadgang uden KB fjernadgangslinks til fuldtekst

AGRIS
År:1975-. Producent: Food and Agriculture Organization (FAO)
Emner: Planteavl (jord-, have- og skovbrug), husdyrbrug, landbrug, human ernæring, levnedsmiddel- og veterinærvidenskab, teknologi, forurening og miljøbeskyttelse.
Gratis internetadgang. Søgesystem: OvidSP. Mere info.

AGRICOLA (NAL Catalog)
År: 1970-. Producent: National Agricultural Library, USA
Emner: Planteavl (jord-, have- og skovbrug), husdyrbrug, landbrug, human ernæring, levnedsmiddel- og veterinærvidenskab. Gratis internetadgang. Søgesystem: OvidSPMere info.

IVIS – International Veterinary Information Service
Gratis adgang for veterinærer, men forudsætter personlig registrering. Indeholder en del fuldtekst-information.

GOOGLE SCHOLAR  delmængde af Google, hvor der kun søges efter videnskabelige artikler.

DOAJ – Directory of Open Access Journals
Fuldtekst-adgang til videnskabelig litteratur uden licensbegrænsning

SCIENCE DIRECT
Referencer og abstracts til artikler fra forlaget Elsevier inden for naturvidenskab, biovidenskab og sundhedsvidenskab herunder veterinærmedicin

FORSKNINGSDATABASEN (Den danske forskningsdatabase)
Dækker: forskning i Danmark, hovedsageligt universiteter blandt andet Københavns Universitet. Referencer til publiceret litteratur, eksempelvis videnskabelige artikler, PhD-afhandlinger, præsentationer fra konferencer og undervisningsnoter. Flere og flere artikler er fuldteksttilgængelige for alle.

Fagdyrlæger og fjernadgang

P.gr.a. licensaftaler med forlagene har vi desværre ikke mulighed for at give fjernadgang til vores databaser og elektroniske tidsskrifter/bøger til fagdyrlæger. Fjernadgang gives kun til ansatte og studerende på KU.

Find litteratur

Søg i bibliotek.dk

Cookiepolitik (dansk) / Cookie policy (English)