logo
Link til Det Kongelige Bibliotek Link til Det Humanistiske Fakultet

KUB Søndre Campus. Bibliotek for Humaniora og Jura: Bestil som underviser

Kurser på KUB Søndre Campus

Her en liste over de kurser som KUB Sdr. Campus tilbyder, og som du kan bestille som KU underviser; klik på linket og bestil.

Kurset skal bestilles i god tid, helst 3 uger i forvejen.

Kurserne er:

Læs mere om Informationskompetence kurser

Informationskompetencekurser er opdelt i 3 niveauer:

Bachelor 1. semester eller 2. semester

Fra Google og Wikipedia til REX og online opslagsværker

Studerende kender til Google og Wikipedia, men når de begynder på Københavns Universitet, får de via www.rex.kb.dk eksklusiv adgang til en række online ressourcer, der indholds- og kvalitetsmæssigt er på akademisk niveau.

Formålet med undervisningen er at få de studerende i gang med også at søge information i disse akademiske online ressourcer.

Undervisningen handler om:

 •           Låneroprettelse
 •           KUB’s ressoucer
 •           Hvilken litteratur de studerende kan benytte til de første universitetsopgaver
 •           Hvordan de studerende anvender litteratursøgning til at afklare begreber og emner
 •           Hvordan de studerende laver korrekte henvisninger og undgår plagiering

Bachelor 4. eller 5. semester

Nyt emne og problemstillingen

Med bachelorprojektet får de studerende mulighed for at fordybe sig i et emne, og dette giver dem også mulighed for at udvikle deres kompetencer i informationssøgning og research.

Den litteratur, de studerende finder i bibliotekets opslagsværker, er med til eksempelvis at skaffe dem et overblik over personer, begivenheder, emner eller tematikker og er derfor et godt sted at starte, når de skal skrive en god problemformulering til deres bachelorprojekt.

Undervisningen handler om:

 •           Litteratursøgning i opslagsværker i forhold til at få indblik i et nyt emne og problemfelt
 •           Emneordssøgning ud fra problemformulering i Rex og faglige databaser
 •           Anvendelse af e-bøger og læsestrategi i relation til e-bøger
 •           Korrekte henvisninger og referencehåndtering med Zotero

Kandidat 3. semester eller 4. semester

Informationssøgning og research

I specialet skal den studerende vise sine akademiske færdigheder, vise de kan anvende fagets begreber og termer korrekt, sætte deres problemstilling i kontekst og generelt udfolde deres viden om et konkret afgrænset emne indenfor deres fag.

På kurset præsenteres de studerende for specialeprocessens faser lige fra valg af emne, orientering i relevant litteratur, fokusering og konkretisering af deres emne til igangsættelse af skriveprocessen og den afsluttende perspektivering af deres opgave. De lærer at reflektere over, hvilken litteratur, der er relevant til f.eks. redegørelser, definitioner, analyser og diskussioner, og hvordan de kan anvende litteratursøgning til at finde modsatrettede tendenser og argumenter i faglitteraturen.

Undervisningen handler om:

 •           Emneordssøgning ud fra de studerendes problemstillinger i REX og faglige databaser
 •           Vurderering og selektering af litteratur ved inddragelse af teori, metode og modsatrettede synspunkter i litteratursøgningen
 •           Analyse, strukturering og visualisering af litteratur med bl.a. Zotero og Nvivo

 

Cookiepolitik (dansk) / Cookie policy (English)