logo
Link til Det Kongelige Bibliotek Link til Det Humanistiske Fakultet

KUB Søndre Campus. Bibliotek for Humaniora og Jura: Bogstafetten

Bogstafetten på KUB Sdr. Campus Bibliotek

Bogstafetten går på omgang blandt forskere og undervisere på KUA. Kik indenfor i de kommenterede værklister for at se nuværende og tidligere stafetholderes anbefalinger til gode læseoplevelser. Der er tale om et overflødighedshorn af veloplagte og passionerede anmeldelser

Stafet - september 2017
Tine Roesen,
ph.d., lektor og vicestudieleder på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, ToRS. Tine Roesens forskningsspeciale er russisk litteratur, primært Dostojevskij, Bakhtin og postsovjetiske forfattere. Hun er også oversætter af russisk litteratur, og har blandt andet oversat nobelpristageren Svetlana Aleksijevitj' to bøger: Secondhand-tid og Krigen har ikke et kvindeligt ansigt,samt Fjodor Dostojevskijs Dobbeltgængeren.
Kommenteret værkliste

Stafet - maj 2017
Hanne Jansen,
ph.d., lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (Engerom). Hanne Jansens forskningsspeciale er oversættelsesociologi, samt oversættelse og reception.
Kommenteret værkliste

Stafet - februar 2017
Jakob Skovgaard-Petersen,
professor på ToRS Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, overtager bogstafetten fra Anne Fastrup, IKK. Jakobs forskningsspeciale er Mellemøstens kultur, herunder især forståelsen af klassisk kultur og religion i en moderne mellemøstlig kontekst. Han har bl. a. skrevet gymnasielærebogen Moderne Islam (Gyldendal), der handler om, hvordan muslimer forstår deres religion.
Kommenteret værkliste   Billede fra overrækkelsen

Stafet - oktober 2016
Anne Fastrup, ph.d., lektor og fagudvalgsformand ved Litteraturvidenskab på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, IKK. Som lektor forsker og underviser hun i ældre europæisk litteraturhistorie, og har desuden deltaget i et større kollektivt forskningsprojekt under Statens Hum. Forskningsråd om islam i europæisk litteratur. Projektet er netop afsluttet, og AF har - udover at være medredaktør på et kommende 3-bindsværk om emnet - bidraget med artikler om spansk litteratur i 1500- og 1600-tallet, fransk litteratur i 1500-tallet samt fransk og engelsk litteratur fra1650-1800. Kommenteret værkliste

Stafet - juni 2016
Ulrik Langen, professor ved SAXO-Instituttet, er ph.d. i Historie fra Roskilde Universitetscenter. Han vandt i 2005 prisen for Årets historiske bog med værket Revolutionens Skygger (Lindhardt og Ringhof). Vandt igen prisen i 2010, sammen med Peter Henningsen, med Hundemordet i Vimmelskaftet (Jyllands-Posten). Har desuden været nomineret til samme pris to gange: for bogen Den afmægtige – en biografi om Christian 7. (Jyllands-Posten, 2008) og for bogen Tyven - den utrolige historie om manden der stjal guldhornene (Politikens Forlag, 2015). Kommenteret værkliste  Billede fra overrækkelsen

Stafet - november 2015
Lilian Munk Rösing, ph.d. og lektor i Litteraturvidenskab ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab (IKK). Desuden kritiker ved dagbladet Politiken. Interesseområder: Romantisk litteraturkritik, litteratur og kærlighed, huden som anatomisk metafor, litteraturkritik som ideologikritik, signifiantens materialitet. I December 2015 udkommer Lilian Munk Rösings seneste bog Pixar with Lacan: The Hysteric’s Guide to Animation på forlaget Bloomsbury Academic. Kommenteret værkliste   Billede fra overrækkelsen

Stafet - juni 2015
Christian Benne, professor (MSO) i europæisk litteratur og idéhistorie på ENGEROM (siden februar 2015). Han er medredaktør på det anerkendte litteraturvidenskabelige tidsskrift Orbis Litterarum, har arbejdet som journalist for bl.a. BBC, var i årevis Tysklands honorær konsul på Fyn og er bl.a. næstformand i Nietzsche Stiftung. Aktuelle bogpublikationer: Ohnmacht des Subjekts – Macht der Persönlichkeit (Basel 2014, udg. sammen med Enrico Müller) og Die Erfindung des Manuskripts. Zur Theorie und Geschichte literarischer Gegenständlichkeit (Berlin 2015). Kommenteret værkliste  Billede fra overrækkelsen

Stafet - december 2014
Charles Lock, professor ved afdelingen for engelsk, ENGEROM, er uddannet ved Keble College, Oxford. Blev ph.d. på en afhandling om John Cowper Powys, og har desuden vundet Laurence Binyon Prisen ved Oxford University. Charles Lock har været ansat på University of Karstad og University of Toronto inden han i 1996 blev ansat som professor i engelsk litteratur ved Københavns Universitet. Forskningsområdet er omfattende og ligeledes publikationslisten.
Kommenteret værkliste  Billede fra overrækkelsen

Stafet - april 2014
Mathias Danbolt arbejder med nutidskunst og performance med særlig fokus på queer-fænomenet, feminism og antiracisme i kunst og kultur og har publiceret i antologier inden for dette område, f.eks. i
Temporal Drag (2010), Chewing the Scenery (2011), and Performing Archives/Archives of Performance (2013). Mathias Danbolt er i gang med sit post.doc. projekt: Colorblind? Theorizing Race in Danish Contemporary Art and Performance, og i september 2014 tiltræder han som lektor ved afdelingen for Kunsthistorie, IKK, KU.
Kommenteret værkliste

Stafet - oktober 2013
Ann-Sofie Nielsen Gremaud, Post.Doc, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) hvor hun  deltager i det internationale forskningsprojekt ”Denmark and New North Atlantic”. 
Skrev ph.d. afhandling om krypto-koloniale elementer i tilblivelsen af den islandske nation og betydningen af landskabsbilleder:  “Kryptokoloniale Landskaber. Tid, sted og rum i billeder af islandsk landskab 1874-2011″ (2012).
Kommenteret værkliste   Billede fra overrækkelsen

Stafet - maj 2013
Jørn Boisen, institutleder på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (Engerom). Tidl. lektor ved Sorbonne i Paris. Ph.d. i moderne fransk litteratur og docteur d'université i sammenlignende litteratur. Indledte karrieren med prisopgaven Le thème du racisme dans l'oeuvre de Romain Gary og skrev senere en ph.d.‐afhandling om samme forfatter.
Har ved siden af det akademiske forfatterskab skrevet nogenlunde regelmæssigt i Weekendavisen og andre danske medier.
Kommenteret værkliste

Stafet - december 2012
Lektor Marie-Louise Svane fra Institut for Kunst- og Kulturformidling (IKK).
Mag.art. i litteraturvidenskab 1979, derefter kandidatstipendiat og lektor ved Afdeling for Litteraturvidenskab IKK. Medudgiver af tidsskrifterne Kultur & Klasse, Kontext, Ny Poetik, Skriftrække for Romantikstudier. Koordinator af forskningsnetværket Litteraturkritik & Romantikstudier 1994-96, siden i bestyrelsen for Dansk Selskab for Romantikstudier, nu Nordic Forum for the Study of Romanticisms. Kommenteret værkliste  Billede fra overrækkelsen

Stafet - juni 2012
Professor Catharina Raudvere, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS).
Primære forskningsområder: Islam in Europe with a special focus on the Balkans and Turkey
Muslim migrants in Europe, Muslim diaspora culture, Muslim rituals in transnational change, Identity politics in Europe.
Værkliste

Stafet - december 2011
Professor Ib Bondebjerg, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF) siden 1997.
Formand for Det Danske Filminstitut (1997-2000). Leder af Center for Moderne Europastudier (CEMES, 2008-2011). Leder af det europæiske forskningsprojekt Changing Media - Changing Europe (2000-2006) og det danske forskningsprojekt Medier og demo-krati i netværkssamfundet (2002-2004). Har bl.a. forsket i europæisk film og tv-historie og dokumentarfilm. Kommenteret værkliste

Stafet - september 2011
Ingemai Larsen, lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (Engerom).
Primære forskningsområder: Postkoloniale studier og nationalismespørgsmål i relation til en række portugisisksprogede lande (Portugal, Angola, Mozambique, Østtimor, Kap Verde, Sao Tome og Principe). Teorier om repræsentation og kolonial afhængighed.
Kommenteret værkliste

Stafet - maj 2011
Tania Ørum, lektor på Institut for Kunst- og Kulturformidling (IKK). Tania Ørum er en anerkendt forsker og underviser, hvis forskningskarriere har været præget af en primært litterær og teoretisk interesse for kønnets udtryksformer og betydning. Hun har været bane-brydende i formidlingen af kvindeforskningens resultater, idet hun på trods af det etablerede akademiske miljøs traditioner har bestræbt sig for at gøre sine forskningsresultater let tilgængelige, som i forbindelse med udg. af det foreløbige hovedværk Pamelas døtre i 1985., om roman og køn. Kommenteret værkliste   Billede fra overrækkelsen

Stafet - februar 2011
Birgitte Schepelern Johansen, adjunkt ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS).
Birgitte Schepelern Johansens hovedinteresser er forholdet mellem religion, politik og videnskab. Hvad er 'religion' overhovedet? Hvordan bliver kategorien til i social praksis i forskellige sammenhænge? Hvordan bliver 'religiøse minoriteter' til som del af disse processer? Og hvordan formidles viden om 'religion' i fx statslige uddannelsessystemer?
Kommenteret værkliste

Stafet - november 2010
Sniff Andersen Nexø, adjunkt i moderne kultur- og socialhistorie, Afd. f. Historie, SAXO-Instituttet.
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Ph.d. fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, med afhandlingen: Det rette valg. Dansk abortpolitik i 1930'erne og 1970'erne. Særlig interesse for forholdet mellem krop, medicin og politik, med hovedvægt på det 20. århundrede.
Kommenteret værkliste

Stafet - april 2010
Poul Lübcke, lektor i filosofi ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF).
Kommenteret værkliste

Stafet - november 2009
Jes Fabricius Møller, ph.d., lektor i det 19. og 20. århundredes kultur-og lærdomshistorie ved Saxo-Instituttet.
Aktiviteter: Spænder fra videnskabelige og mere folkelige foredrag til faste boganmeldelser og opinionsartikler i Politiken. Desuden fast TV- kommentator til Dronningens nytårstale.
Kommenteret værkliste  Billede fra overrækkelsen

Stafet - juni 2009
Sune Auken, dr.phil., lektor i dansk litteratur ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INSS).
Interesser: genreteori, litterær analyse, litteraturhistorie, N.F.S. Grundtvig, Christian Winther, teologi, universitetspolitik.
Kommenteret værkliste

Cookiepolitik (dansk) / Cookie policy (English)