logo
Link til Det Kongelige Bibliotek Link til Det Humanistiske Fakultet

Retorik: Velkommen

Find litteratur

KUB Søndre Campus

Institutbibliotek for Medier, Erkendelse og Formidling

Kontakt biblioteket

Foreslå en bog

Faget

 

Faget dækker overordnet områderne teoretisk, praktisk og historisk retorik og behandler emner som argumentation, retoriske funktioner, handlinger og normer (fx vurderingskriterier for offentlig debat), mundtlig og skriftlig kommunikation, principper for god fremførelse, topik, konkret kommunikation og tekstproduktion inden for alle medier og genrer mv. Retorik er i udpræget grad et tværgående fag, der berører bl.a. filosofi, litteraturvidenskab, film- og medievidenskab, lingvistik og samfundsfag.

Fakultetsbiblioteket anskaffer bøger, tidsskrifter og elektroniske ressourcer inden for fagets interesseområder til brug for studerende og forskere ved Københavns Universitet. De fleste trykte materialer kan frit hjemlånes, mens adgang til licensbelagte e-ressourcer kræver tilgang fra pc’er på bibliotekets eller universitetets område. Studerende og ansatte ved  KU har fjernadgang til disse ressourcer.

Via fanebladene ovenfor findes vejledninger til søgning i forskellige materialetyper samt redskaber til søgning i form af opslagsværker og databaser. Desuden giver en linksamling adgang til udvalgte steder og ressourcer på internettet.

Fagreferenten hjælper gerne med spørgsmål inden for litteratur- og informationssøgning – brug blot kontaktadressen, som findes i højre kolonne på siden.

Kontakt Retorik


Susanne Willaing
Fagreferent i Retorik
Mail: swj@kb.dk

Mette Worning Andersen
Institutbiblioteket for Medier, Erkendelse og Formidling
Telefon: 35 32 88 63
worning@hum.ku.dk

Ny på biblioteket?

Hvad kan vi hjælpe dig med? Hvordan bliver du låner? Og meget mere...

Det Humanistiske Fakultets Kalender

Cookiepolitik (dansk) / Cookie policy (English)