logo

KUB Copyright Service: Ophavsret for undervisere

Din ophavsret som underviser

Som underviser har du som udgangspunkt selv ophavsretten til det undervisningsmateriale, du udarbejder. Hvis du anvender andres beskyttede værker i dit undervisningsmateriale, så overtager du ikke ophavsretten til disse værker. Vær opmærksom på reglerne jf. aftalerne med Copydan Tekst & Node og VISDA i forhold til brugen af andres værker.  

Lav stabile links

Skriv eller kopier et DOI-nummer ind i tekstboksen nedenfor, og klik på knappen "'Lav dybdelinket'".
(DOI står for Digital Object Identifier og er en artikels unikke id-nummer).

Indtast DOI-nummer:

Dybdelink:

Du vil nu have genereret et link med DOI-nummeret. Dette link kan du kopiere og bruge til at lave stabile henvisninger.

Dybe links

Dybe links er links, der går uden om hovedsiden og direkte hen til f.eks. en elekstronisk tidsskriftsartikel.

Læs mere her om dybe links

Hvad må jeg som underviser på Københavns Universitet?

Hvor meget må du som underviser på Københavns Universitet kopiere, scanne og printe til dine studerende? Og hvordan i forhold til brug af billeder og film i undervisningen? Det kan du få afklaret på denne side, hvor reglerne er beskrevet og forklaret. 

Reglerne i forhold til kopiering af litterære materialer til undervisning - både trykte og digitale

Nedenfor finder du information om de gældende regler vedrørende kopiering af litterære værker jf. aftalen, der er indgået mellem Copydan Tekst & Node og Københavns Universitet. Du kan finde aftalen her.

Vær opmærksom på, at aftalen ikke erstatter abonnements- og licensaftaler, som Københavns Universitetsbibliotek har indgået med andre rettighedshavere, f.eks. licensaftaler vedrørende digitale tidsskrifter og digitale bøger tilgængelige i REX

Hvad ligger inden for begrebet "kopiering"?

 • Fotokopiering (Fra papir til papir).
 • Scan og print (Fra papir til digital fil. Fra internettet og andre digitale medier til 
  udprint på papir).
 • Digital kopiering (Fra et digitalt format til et andet digitalt format. Du må copypaste, downloade eller på anden måde digitalkopiere fra digitale medier og filer, som hjemmesider, e-bøger, CD-rom'er og PDF-filer).


​Hvor meget må jeg kopiere?

 • For hvert materiale må du højst kopiere 20 %, max. 50 sider pr. studerende pr. halvår.
 • Uanset en publikations længde må du altid kopiere eller printe 4 sider.
 • For tidsskrifter beregnes procentsatsen ud fra årgangens samlede sidetal.


​Hvad må jeg kopiere?

 • Alle typer tekstudgivelser, f.eks. bøger, tidsskrifter og noder etc. Husk altid kildehenvisning: Titel, forfatter, forlag/udgiver og udgivelsesår, f.eks. kopi af titelblad eller kolofon. 
 • Aviser må fotokopieres og printes.
 • Digitale ressourcer, f.eks. digitale bøger og artikler, der ligger lovligt og åbent på internettet. 
 • Både danske og udenlandske udgivelser.


​Hvad må jeg ikke kopiere?

 • Du må ikke digital kopiere licensbaserede e-tidsskrifter, e-artikler, e-bøger eller andre digitale ressourcer fra databaser eller søgekataloger, der skal tilgås med adgangskode, f.eks. REX
 • Aviser må ikke digital kopieres eller scannes.
 • Engangsmaterialer (undervisningsmaterialer, der er udformet med henblik på skriftlig besvarelse i selve materialet) må ikke kopieres.​ 


Hvordan skal jeg dele digitale kopier med mine studerende?

 • Via Absalon, da digitale kopier kun må distribueres via et passwordbeskyttet intranet. Det er ikke tilladt at dele digitale kopier via f.eks. e-mail eller Dropbox.​

Reglerne i forhold til brug af billeder i undervisning

Københavns Universitet har indgået en aftale med Copydan Billeder (tidligere Copydan Billedkunst), der giver KU's undervisere og studerende mulighed for at bruge alle former for billeder, der er beskyttet af ophavsretten til undervisnings- og studiebrug. Du kan finde aftalen her. Aftalen bliver løbende forlænget og er derfor stadig gældende.
 

​Hvad må jeg ifølge aftalen?

 • Du må hente og bruge billeder fra åbne sider på internettet.
 • Scanne og avende billeder fra trykte materialer som f.eks. bøger, tidsskrifter og magasiner. 
 • Bruge alle typer billeder til f.eks. smartboard- eller powerpoint-præsentationer.
 • Dele billeder med andre KU-undervisere og KU-studerende via e-mail.
 • Oprette et billedarkiv på Absalon.
 • Bruge billeder i powerpoints uden for KU på institutioner, der har en tilsvarende aftale med Copydan Billeder, eksempelvis Aalborg Universitet eller Aarhus Universitet  


​Hvad må jeg ikke ifølge aftalen?

 • Du må ikke bruge billederne uden for Københavns Universitet på institutioner, der ikke har en tilsvarende aftale med Copydan Billeder.
 • Anvende billederne til andre formål end undervisning.
 • Foretage ændringer i billederne.
 • Gøre billederne tilgængelige på åbne netværk.


Hvis du får tilladelse af den eller de personer, der har ophavsretten til de billeder, du gerne vil anvende i din undervisning, skal du blot se bort fra aftalen med Copydan Billeder.

Københavns Universitet har desuden indgået en aftale med billedbureauet Colourbox om gratis brug af billeder for universitetets ansatte og studerende. Vær opmærksom på, at aftalen med Colourbox fungerer helt uafhængigt af aftalen med Copydan Billeder.

Brug af film og tv i undervisningen

Københavns Universitet har ikke indgået nogen direkte aftale med Copydan AVU Medier, der giver mulighed for at vise hele film i undervisningssammenhænge. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke tilladt på Københavns Universitet i undervisningsøjemed at vise hele film, medmindre, at der direkte er indhentet tilladelser fra rettighedshaverne.

Gennem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Statsbiblioteket er Københavns Universitet tilknyttet en AVU-Basis aftale og en AVU-Plus aftale. Disse to aftaler giver KU’s undervisere mulighed for at bruge TV-udsendelser, reklamefilm, dokumentarfilm mm. fra et bredt udvalg af både danske og udenlandske kanaler. Klik på linkene på aftalerne for at få mere information om, hvilke kanaler og programtyper, det drejer sig om.

Copydan

KUnets Underviserportal

KUnets Underviserportal kan du bl.a. finde didaktiske redskaber, digitale læringsressourser og vejledning til Absalon. 

Undervis lovligt

UBVA har udarbejdet websiden undervislovligt.dk, der vejleder om e-læring og netbaseret undervisning. Her kan du læse om dine muligheder for at bruge andres materialer - såsom billeder, tekst, musik, video - i din undervisning, og du kan læse om dine egne rettigheder.

Cookiepolitik (dansk) / Cookie policy (English)