logo

KUB Copyright Service: Ophavsret for studerende

Stop Plagiat

Ophavsret som studerende

Ophavsretten tilhører den eller de personer, der har skabt værket - uanset om det er en tekst, et billede, en forelæsning, et diskussionsindlæg, en oversættelse eller andet. Et værk er beskyttet i 70 år efter ophavsmandens død og bliver derefter almeneje og kan frit benyttes. Søren Kierkegaards værker har således været almeneje siden 1925, og Jakob Ejersbos værker vil blive det i 2078. Selvom ophavsretten er udløbet, så er det stadig god skik at nævne navn på ophavsmanden i henhold til paternitetsretten. 

Som studerende har du som udgangspunkt selv ophavsretten til de opgaver, projekter og afhandlinger, du udarbejder. Din vejleder eller underviser får ingen rettigheder til dine arbejder, medmindre de selv har bidraget med noget. Arbejder I flere sammen om en opgave, f.eks. et speciale, så deler I ophavsretten.

Du får kun ophavsret til det, du selv har bidraget med og overtager således ikke rettighederne til andres værker, f.eks. andres billeder, som du har anvendt i din opgave. Du må ikke udgive andres værker som dine egne, og du skal derfor huske at eksplicitere i form af kildehenvisning, når du anvender eller refererer til andres værker i dine opgaver.

​Hvad må jeg som studerende?

 • Du må scanne og kopiere fra bøger og tidsskrifter til eget brug.
 • Citere tekst fra andres værker med tydelig kildehenvisning.
 • Citere fra sider på internettet med tydelig kildehenvisning.
 • Bruge billeder i henhold til KU’s aftale med Copydan Billeder – se her.


Hvad må jeg ikke som studerende?

 • Du må ikke scanne eller kopiere fra bøger og tidsskrifter til andre end dig selv.
 • Du må ikke videresende digitale tidsskriftsartikler eller digitale bøger fra REX til andre.
 • Du må ikke kopiere andres tekster og udgive dem for din egne.
 • Du må ikke gøre dine opgaver offentligt tilgængeligt – f.eks. på biblioteket – hvis du har anvendt billeder deri, der er beskyttet af ophavsret.


Vær opmærksom på, at citationer kun må bruges i begrænset omfang jf. § 22 i Ophavsretsloven. Se mere i højre kolonne.

Brug af billeder som studerende på Københavns Universitet

Som studerende på Københavns Universitet kan du trække på den aftale, universitetet har indgået med Copydan Billeder. Aftalen giver dig mulighed for at benytte billeder, der er beskyttet af ophavsret uden at skulle bede om tilladelse af rettighedshaver. Du kan se aftalen herAftalen bliver løbende forlænget og er derfor stadig gældende.

Hvad må jeg ifølge aftalen?

 • Du må hente og bruge billeder fra åbne sider på internettet
 • Scanne og avende billeder fra trykte materialer som f.eks. bøger, tidsskrifter og magasiner   
 • Bruge alle typer billeder til f.eks. smartboard- eller powerpoint-præsentationer
 • Dele billeder med KU-undervisere og medstuderende på KU via e-mail
 • Oprette et billedarkiv på Absalon
 • Bruge billeder i powerpoints uden for KU på institutioner, der har en tilsvarende aftale med Copydan Billeder, eksempelvis Aalborg Universitet eller Aarhus Universitet  


Hvad må jeg ikke ifølge aftalen?

 • Du må ikke bruge billeder uden for Københavns Universitet på institutioner, der ikke har en tilsvarende aftale med Copydan Billeder
 • Du må ikke gøre billeder tilgængelige uden for Københavns Universitet, og dit speciale må derfor ikke blive tilgængeligt som udlån på biblioteket, såfremt du har anvendt billeder i det 
 • Anvende billederne til andre formål end undervisning og i studieøjemed
 • Foretage ændringer i billederne
 • Gøre billederne tilgængelige på åbne netværk


Hvis du får tilladelse af den eller de personer, der har ophavsretten til de billeder, du gerne vil anvende i f.eks. dit speciale, så skal du blot se bort fra aftalen med Copydan Billeder.

Københavns Universitet har desuden indgået en aftale med billedbureauet Colourbox om gratis brug af billeder for universitetets ansatte og studerende. Vær opmærksom på, at aftalen med Colourbox fungerer helt uafhængigt af aftalen med Copydan Billeder.

Citater

”Lov om ophavsret §22. Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.”

Citater

- skal indskrænkes til det absolut nødvendigste.
- må kun være en mindre del af det værk, der citeres fra.
- skal have et formål i det værk, du selv skriver.
- må kun udgøre en mindre del af dit eget værk.
- skal markeres, så det tydeligt fremgår, hvor citatet begynder og hvor det slutter.
- skal kildeangives; du skal præcist fortælle, hvor citatet stammer fra.

Cookiepolitik (dansk) / Cookie policy (English)