logo

KUB Copyright Service: Ophavsret for forskere

KUB Forskerservice


Her kan du bl.a. finde information og vejledning om bibliometri, Open Access og referencehåndtering.

Creative CommonsCreative Commons
er en standardiseret metode til at markere i hvilken udstrækning, man accepterer at ens værk bliver brugt, delt og kopieret.

Open i - Open Access Biomedical Image Search Engine


Open i - Open Access Biomedical Image Search Engine
 er en billeddatabase med Creative Commons-licencerede billeder til brug inden for det biomedicinske felt. 

Ophavsret som forsker

Ophavsretten tilkommer som hovedregel dig som forsker, medmindre andet er aftalt mellem dig og din arbejdsplads/institution. Er I flere forfattere til en artikel eller kommende publicering, skal I være opmærksom på, at I deler ophavsretten, og at alle skal give samtykke inden udgivelse eller offentliggørelse. Husk, at hvis du anvender andres værker i din publicering, så skal du have tilladelse af rettighedshaver.

Ved publicering skal du desuden være opmærksom på om du i forlagskontrakten overdrager din ophavsret. Ofte underskriver forskere kontrakter, hvor publiceringsrettighederne overdrages til forlaget. Dette ses ofte i publiceringssammenhænge hos de internationale tidsskrifter. Dette kan have betydning for retten til at parallel-publicere en artikel - også i forbindelse med en ph.d.-udgivelse. Det er derfor vigtigt, at du som forsker har klarhed over dine rettigheder inden du underskriver en kontrakt.

Som forsker er din interesseorganisation UBVA (Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde) hos hvilke du kan søge juridisk bistand til at gennemse kontrakter fra forlag og andre udgivere.

Du kan som forsker også vælge at publicere Open Access. I databasen DOAJ (Directory of Open Access Journals) og DOAB (Directory of Open Access Books) kan du finde tidsskrifter og bøger, hvor det er muligt at publicere Open Access.

Har du som forsker brug for hjælp eller vejledning til Open Access-publicering, kan du kontakte KUB Forskerservice.    

Du kan læse om de væsentligste forhold vedrørende ophavsret på Københavns Universitet her.

Har du brug for hjælp i forbindelse med publicering, CURIS-registrering mv., kan du finde hjælp på KU's forskerportal. 

Forskerservice i ophavsret

Sherpa RomeoI Sherpa Romeo kan du se hvilke opretshavsmæssige krav mange forlag og tidsskrifter stiller til forfattere, og i hvilket omfang du kan disponere over en publiceret artikel, f.eks. lægge den på din hjemmeside.

Forskerportalen.dk

Hjemmeside lavet af UBVA, der informerer om juridiske og etiske problemstillinger i forbindelse med forskning.

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde

UBVA: Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde er et stående udvalg under Akademikerne, der varetager akademikernes interesser i ophavsretlige og patentretlige spørgsmål.

Cookiepolitik (dansk) / Cookie policy (English)