logo

Mendeley: PubMed

PubMed

I PubMed kan Web Importeren bruges - vælg enten alle referencer (på siden) eller vælge enkelte ud og importer dem

Hvis der skal bruges flere referencer, end dem der er på siden, er der to ting man kan gøre:

Lav en konto hos NCBI - det er gratis (de spørger automatisk, når man forsøger at gemme)

 

 

Her vælges Send to menuen og derefter Collections.  Klik på Add to Collections - Nu vil NCBI bede om login og passwod. Hvis du ikke har noget kan du gratis registrere dig.

Når du enten har logget ind eller registeret dig spøges der om der skal gemmes i en ny Collection eller en eksisterende

Når referencerne herfra skal importeres til Mendeley, vælges Send to menuen igen, men denne gang vælges Citation manager

 

 

Klik på Create file og vælg Åbn med MendeleyDesktop (Dette kan gøres uden at lave en Collection først)

 

Cookiepolitik (dansk) / Cookie policy (English)