logo

Klinisk medicin - medicinske specialer: Velkommen

Fagsider - oversigt

Copenhagen University Hospital

Region H logo

KUB Nord

Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

Nørre Allé 49
2200 København N

Medicinske specialer

Almen medicin
Anæstesiologi
Arbejdsmedicin
Børne- og ungdomspsykiatri
Dermato-venerologi (hud- og kønssygdomme)
Diagnostisk radiologi (røntgenundersøgelse)
Gynækologi og obstetrik (kvindesygdomme og fødselshjælp)
Intern medicin: endokrinologi (medicinske hormonsygdomme)
Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (medicinske mave-tarm- og leversygdomme)
Intern medicin: geriatri (alderdommens sygdomme)
Intern medicin: hæmatologi (blodsygdomme)
Intern medicin: infektionsmedicin
Intern medicin: kardiologi (medicinske hjerte- og kredsløbssygdomme)
Intern medicin: lungesygdomme
Intern medicin: nefrologi (medicinske nyresygdomme)
Intern medicin: reumatologi (gigtsygdomme)
Kirurgi (kirurgiske sygdomme)
Karkirurgi (kirurgiske blodkarsygdomme)
Plastikkirurgi (plastik- og rekonstruktionskirurgi)
Thoraxkirurgi (brysthulens kirurgiske sygdomme)
Urologi (urinvejenes kirurgiske sygdomme)
Klinisk biokemi
Klinisk farmakologi
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Klinisk genetik
Klinisk immunologi
Klinisk mikrobiologi
Klinisk onkologi (kræftsygdomme)
Neurokirurgi (kirurgiske nervesygdomme)
Neurologi (medicinske nervesygdomme)
Oftalmologi (øjensygdomme)
Ortopædisk kirurgi
Oto-rhino-laryngologi (øre-næse-halssygdomme)
Patologisk anatomi og cytologi (vævs- og celleundersøgelser)
Psykiatri
Pædiatri (sygdomme hos børn)
Retsmedicin
Samfundsmedicin

Kontakt


Torben Jørgensen
Fagreferent i folkesundhedsvidenskab og medicin
tojo@kb.dk, +45 9132 4179

Susie Andersen
Fagreferent i odontologi and medicin
suan@kb.dk, +45 9132 4131

Foreslå en bog

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Panum set fra Nørre Allé.

Cookiepolitik (dansk) / Cookie policy (English)