logo

Forskerservice: CURIS

Hvad er CURIS?

CURIS er en database over publikationer udgivet af forskere ansat på Københavns Universitet. CURIS bruges også til at registrere aktiviteter og udforme et CV. Publikationer, aktiviteter og CV'er registrerede i CURIS, bruges til forskernes webprofiler, som vises på Find en forsker

Alle ansatte skal sikre, at deres publikationer bliver registreret i CURIS. Hvis du er i tvivl hvordan CURIS fungerer på dit fakultet, find din CURIS kontaktperson under "CURIS på KU".

 

Anvendelse af CURIS?

CURIS er et vigtigt element i synliggørelse af forskning på KU. CURIS kan anvendes til:

Registrering af alle typer publikationer - forsknings-, formidlings-, undervisnings- og rådgivningspublikationer
Formidling af profiler for enkelte forskere
Registrering af aktiviteter som vises på forskernes profiler
Udarbejdelse af CV'ere for enkelte forskere

Til CURIS er koblet et rapporteringsværktøj, som kan anvendes til udtræk af data, f.eks. til brug i fondsansøgninger mm. 

Man kan importere publikationer til CURIS direkte fra de store internationale databaser såsom Web of Science, Scopus, PubMed, eller via data i Bibtex eller RIS formater fra disse og andre kilder f.eks. Google Scholar, ScienceDirect.  

CURIS kontaktpersoner

Hvert Fakultet har en CURIS kontaktperson:

Det Humanistiske Fakultet: Suzanne Løje Email: suzanne@hum.ku.dk 
​Det Juridiske Fakultet: Inger Barnekow: Email: inger.barnechow.hansen@jur.ku.dk
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet: Adrian Price: Email: ap@science.ku.dk
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: Rune Kurdahl Email: rupk@kb.dk 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: Poul-Stephen Schiønningps@sund.ku.dk
Det Teologiske Fakultet: Henrik H. Laursen Email: hhl@teol.ku.dk


 

Kontakt - CURIS koordinator

Adrian Price's picture
Adrian Price
Kontakt:
+4535332116
Skype Contact
Cookiepolitik (dansk) / Cookie policy (English)