logo
Link til Det Kongelige Bibliotek Link til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Fødevarevidenskab og Human Ernæring: Artikeldatabaser

Address

Copenhagen University Library Frederiksberg
(KUB Frederiksberg)
Dyrlaegevej 10
DK 1870 Frederiksberg C
+45 35332180
bibliotek@science.ku.dk
www.bibliotek.science.ku.dk/english

How to find us

Artikeldatabaser

Videnskabelige artikler søges i artikeldatabaser. For Fødevare- og ernæringsområdet er det hovedsageligt:

 • Agricola (Søgesystem: Ovid)
  År: 1970-. Producent: National Agricultural Library, USA
  Emner: Planteavl (jord-, have- og skovbrug), husdyrbrug, landbrug, human ernæring, levnedsmiddel- og veterinærvidenskab. Gratis internetadgang. Søgesystem: OvidSPMere info.
   
 • Agris: (Søgesystem: Ovid)
  År:1975-. Producent: Food and Agriculture Organization (FAO)
  Emner: Planteavl (jord-, have- og skovbrug), husdyrbrug, landbrug, human ernæring, levnedsmiddel- og veterinærvidenskab, teknologi, forurening og miljøbeskyttelse.
  Gratis internetadgang. Søgesystem: OvidSP. Mere info
   
 • CAB Abstracts: (Søgesystem: Ovid)
  År: 1910-. Producent: CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International) Emner: Planteavl (jord-, have- og skovbrug), husdyrbrug, landbrug, human ernæring, levnedsmiddel- og veterinærvidenskab. Søgesystem: OvidSP.  Mere info.
   
 • Ecology Abstracts (Søgesystem: Proquest)
  År: 1982-. Producent: ProQuest
  Emner: Det økologiske fagområde med fokus på organismer - mikrober, planter og dyr - og deres vekselvirkning med omgivelserne og andre organismer
  Søgesystem: ProQuest Mere info.

   
 • Food Science and Technology Abstracts(FSTA)
  År: 1969. Producent: International Food Information Service
  Emner: Levnedsmiddelvidenskab, levnedsmiddelteknologi. Tidsskrifter indekseeret i FSTA. Søgesystem: OvidSP.  Mere info.
   
 • GOOGLE SCHOLAR 
  Delbase af Google med akademisk litteratur. Link til bibliotekets artikler i fuldtekst har teksten "Full-text via KB/KUB" og vises til højre for søgeresultatet. Hvis ikke dette link viser sig, skal du ændre i Google Scholars indstillingerSe vejledning her.

 • Medline: (Søgesystem: Ovid)
  År: 1946-. Producent: U.S. National Library of Medicine.
  Emner: Emner: Alle emner inden for medicin, bl.a sundhedspleje, ernæring, uddannelse, pharmakologi, anatomi, biologisk videnskab og mikrobiologi, odontologi, veterinærmedicin, psykiatri, teknisk udstyr, m.m.
  Søgesystem: OvidSP. Mere info. Medline er også inkluderet i PubMed.
   
 • Web of Science (Søgesystem Web of Knowledge)
  År: 1945-. Producent: Thomson-Reuters. Emner: Biologiske fag, naturvidenskab, kunst, humaniora og samfundsfag + citationssøgning. Se også Journal Citation Reports. Søgesystem: ISI Web of Knowledge. Tidsskrifter indekseret i Web of Science. Mere info.
   
 • Scopus  (produceret af Elsevier)
  År: 1996- inklusiv abstracts og citerede referencer (før 1996 delvis tilbage til 1823 uden citerede referencer og kun delvist abstracts). Producent: Elsevier.
  Emner:
  Naturvidenskab, sundhedsvidenskab, biologi, miljøforskning, kemi, fysisk, matematik, samfundsvidenskaberne og til dels humaniora og kunst. Inkluderer Medline, Embase, Reaxys. Søgesystem: SciVerse.
   
 • Scifinder (Chemical Abstracts), Kræver personlig registrering på denne selvregistreringsside.Kun ansatte og studerende ved Københavns Universitet må benytte SciFinder. 
  Bibliografi for alle sider af kemien, dvs. både ren og anvendt (teknisk) kemi, samt tilgrænsende fagområder som biokemi og geokemi. Information om kemiske stoffer, reaktioner og bibliografiske referencer.
  Læs mere om Scifinder.

Hvis vinklen er samfunds- og/eller økonomisk orienteret kan nedenstående to artikeldatabaser fra Proquest være interessante at søge i: 

Danske artikler

 • Bibliotek.dk Artikler i tidsskrifter
 • Infomedia  Avisartikler og artikler i fagblade.
 • LandbrugsInfo artikler og information fra Dansk Landbrugsrådgivning. (Login fås i informationsskranken på biblioteket)

Søg artikler i REX

 

Søg i bibliotek.dk

Liste over alle artikeldatabaser

Cookiepolitik (dansk) / Cookie policy (English)