logo
Link til Det Kongelige Bibliotek Link til Det Humanistiske Fakultet

KUB Søndre Campus. Bibliotek for Humaniora og Jura: Søgeteknik

Teknik og boolske operatorer

Find litteratur

Søgeteknik

REX er især egnet til fritekstsøgning på centrale emneord. Ved søgning efter allerede kendte forfattere eller titler bør man søge på så få detaljer som muligt f.eks. forfatterens efternavn kombineret med et eller to centrale ord fra titlen. 

AND
I REX er AND imellem søgeord underforstået (som man kender det fra f.eks. Google). Man kan vælge at skrive det, men det er unødvendigt, og i så fald skal det skrives med kapitæler ("AND" og ikke "and").
 
OR og NOT
OR og NOT kan ligeledes benyttes. Igen er det vigtigt, at ordene skrives med kapitæler, da de ellers vil blive opfattet som søgeord.
 
Parenteser
Parenteser kan også benyttes, og virker naturligvis i kombination med den øvrige søgesyntaks. Et eksempel på en søgning kunne  være: eu (denmark OR sweden NOT germany).
I mellemrummet mellem eu og startparentesen er der således underforstået et AND. Søgningen: eu AND (denmark OR sweden NOT germany) giver altså samme resultat.
 
Trunkering og maskering
Tegnet for trunkering er * (asterisk). Der kan trunkeres efter andet tegn (altså f.eks. bo*).
Tegnet for maskering af enkelte tegn er ? (spørgsmålstegn). Det kan gentages, hvis man skal maskere flere tegn.
Søgningen wom* finder altså woman, wombat osv.
Søgningen wom?n finder woman og women.
Søgningen: ja?ob??? finder jacobsen, jakobsen samt andre mindre kendte varianter. Hvis man gerne vil se hvilke, kan man forsøge sig med søgningen: ja?ob??? NOT (jacobsen OR jakobsen), der bl.a. vil finde navne som jakobson og jakobine.

Emnesøgning

Ønsker man en mere systematisk emnesøgning kan man søge via emnekoder. I årene 1980-1994 blev alle nyindkøbte bøger på Det Humanistiske Fakultetsbibliotek klassificeret efter SK1, og i årene 1995-2007 efter klassifikationssystemet SK2. Efter 2008 får de fleste engelsksprogede bøger tildelt en DDC-emnekode, mens danske bøger vil have en DK5-emnekode (kendt fra folkebibliotekerne). 

Emnesøgning med SK2
Skriv SK2-emnekoden/koderne i fritekstsøgefeltet og vælg Klassifikation/opstilling i feltet alle felter. Hvis man ønsker at finde brede danmarkshistoriske værker søges på: MEK LZG (hvor MEK er regionskoden for Danmark og LZG er emnekoden for Almindelig og politisk historie. Under  "Avanceret søgning"  kan SK2-koder og fritekst kobineres i én søgning. Alle emnekoder til SK2 kan findes via Fagoversigt, Regionsoversigt og Periodeoversigt. 


Emnesøgning med DDC (Dewey)
Skriv emnekoden i fritekstsøgefeltet og vælg Dewey i feltet alle felter. Historie er inddelt efter enkelte lande og regioner i 900-grupperne, mens etnologisk litteratur især er klassificeret under hovedgrupperne 305 (Social Groups), 306 (Culture & institutions) og 307 (Communities). Folkloristisk litteratur og forskning er klassificeret under 398 (Folklore). Ønsker man at finde alle titler inden for en hovedgruppe (altså inklusiv alle titler i eventuelle undergrupper) trunkeres emnekoden med * (asterisk) f.eks.: 306*.
Cookiepolitik (dansk) / Cookie policy (English)