logo

Farmaceutisk Videnskab: Databaser

Om fjernadgang

Hjælp og vejledning til at finde dine artikler og databaser online.

Databaser

Biosis Citation Index

http://ep.fjernadgang.kb.dk/login?url=http://www.webofknowledge.com/BCI
Biosis Citation Index er en videreudvikling af Biosis Preview og er del af Web of Knowledge. Dermed er det nu muligt med citationssøgning på posterne fra Biosis.
 

Biosis Previews / Biological Abstracts

http://ep.fjernadgang.kb.dk/login?url=http://webofknowledge.com/biosis
​Bibliografisk database indenfor det biologiske område. Dækker fagområder som botanik, mikrobiologi, zoologi og biomedicin. Henviser til tidsskriftartikler, bøger, bogkapitler, rapporter, kongresberetninger m.m. og er søgbar fra 1969 og frem. Biosis Preview er en del af portalen Web of Knowledge.
 

Cochrane Library

http://www.cochrane.dk/
Cochrane Library beskriver sig selv således: "The Cochrane Library is a unique source of reliable and up-to-date information on the effects of interventions in health care. It is designed to provide information and evidence to support decisions taken in health care and to inform those receiving care."

Cochrane Library indeholder bl.a. deldatabaserne :

- Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) (meta-analyser i full-text)
Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE)
Cochrane Controlled Trials Register (CENTRAL)
The NHS Economic Evaluation Database (NHS EED)

Fri adgang via internet.
 

Embase

http://ep.fjernadgang.kb.dk/login?url=http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&NEWS=n&PAGE=main&D=oemez
Bibliografisk database dækkende internationale tidsskrifter indenfor biomedicin og farmakologi. Omfattende dækning af lægemiddelrelateret information. Søgbar fra 1980 til idag.
 

International Pharmaceutical Abstracts (IPA)

http://ep.fjernadgang.kb.dk/login?url=http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&NEWS=n&PAGE=main&D=ipab
Bibliografisk database dækkende internationale tidsskrifter indenfor farmaceutiske områder. Dækker emner som klinisk farmaci, farmaceutisk teknologi, farmaceutisk kemi, biofarmaci, farmaceutisk praksis, m.m. Søgbar fra 1970 til idag.
 

Micromedex ® Solutions

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/
Micromedex evidence-based medicines information.

Der er ingen fjernadgang.
 

OECD iLibrary

http://www.oecd-ilibrary.org.ep.fjernadgang.kb.dk/
Giver adgang til OECD´s (Organisation for Economic Co-operation and Development) databaser, tidsskrifter og bøger i fuldtekst inden for økonomi, uddannelse, OECD Biotechnology Report, Innovation in Pharmaceutical Industries etc.
Der er også adgang til OECD's statistikdatabaser, bl.a. OECD Health Data.
 

PsycINFO / Psychological Abstracts

http://ep.fjernadgang.kb.dk/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=psyh​
​Bibliografisk database indenfor fagområdet psykologi. Henviser desuden til publikationer omhandlende psykologiske aspekter indenfor beslægtede fagområder. Henviser til tidsskriftartikler, bøger, rapporter m.m og er søgbar fra 1806 og frem.

PubMed

http://ep.fjernadgang.kb.dk/login?url=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?otool=idkdnlblib​
En service fra National Library of Medicine som giver adgang til den bibliografiske database Medline samt andre biomedicinske ressourcer.

Reaxys

http://ep.fjernadgang.kb.dk/login?url=https://www.reaxys.com
Giver adgang til de kemiske databaser Beilstein og Gmelin.
 

SciFinder (Chemical Abstracts)

http://ep.fjernadgang.kb.dk/login?url=https://scifinder.cas.org
Kemisk, bibliografisk database. SciFinder giver adgang til databaserne: CAPlus (kemisk litteratur 1907 ff), Registry File ( data på kemiske stoffer 1957 ff), CASReact ( kemiske reaktioner 1907 ff), Medline (biomedicinsk litteratur 1958 ff), Chemlist, Chemcats.

Kun ansatte og studerende ved Københavns Universitet må benytte SciFinder. 
Adgang kræver personlig registering på denne selvregistreringsside: https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=7C03AA62-86F3-F014-1105-C895178F5368 (hvis du har problemer med at få denne lænke til at virke, kontakt venligst biblioteket. Explorer 8 kan i nogle tilfælde give problemer).
Registrering kræver en mailadresse, der ender på ku.dk, og kan kun foregå fra en IP-adresse tilhørende KU campus.
Selvregistrering er kun tilladt for studerende og ansatte ved Københavns Universitet. Det er strengt forbudt for andre at registrere sig.
 

Scopus

http://ep.fjernadgang.kb.dk/login?url=http://www.scopus.com
Scopus er en af verdens største databaser med abstracts og citationer fra alle videnskabelige områder: Sundhedsvidenskab, Biologi, Miljøforskning, Kemi, Fysik, Matematik, Samfundsvidenskaberne, Psykologi, Økonomi, Business, Ledelse, Revision og Finans. Databasen indekserer over 20,500 titler fra 5,000 udgivere på verdensplan. Den indeholder 49 millioner poster, 78% med abstracts, samt over 5.3 millioner conference papers.
 

Standard Terms Database

http://standardterms.edqm.eu/
En database der indeholder den Europæiske Farmakopé’s standardtermer og definitioner på lægemiddelformer, lægemidlers administrationsveje, beholdere og lukkere m.v.. Termerne er oversat til 33 sprog.
Der er fri adgang til databasen, men en personlig registrering kræves https://www.edqm.eu/register/
 

Toxnet

http://toxnet.nlm.nih.gov/
En samling af databaser fra National Library of Medicine om toksikologi, farlige stoffer og relaterede emner. Omfatter bl.a. Toxline, som er en database med referencer til biokemiske, farmakologiske, fysiologiske og toksikologiske oplysninger om kemikalier og lægemidler.
 

Web of Science

http://ep.fjernadgang.kb.dk/login?url=http://www.webofknowledge.com/wos
Web of Science er både en citationsdatabase og en bibliografisk database, som dækker ca 8000 internationale tidsskrifter inden for videnskab og humaniora. Indeholder databaserne Science Citation Index (1900-), Social Science Citation Index (1956-), Arts & Humanities Citation Index (1975-) og Journal Citation Reports. 
Web of Science er en del af portalen Web of Knowledge.
 

Gyldendals røde ordbøger online

Cookiepolitik (dansk) / Cookie policy (English)