logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek: Låneregler & gebyrer

Adresse og kontakt


Gothersgade 140
1123 København K
Tlf: 3347 4747

Låneregler - hvad kan jeg låne?

Har du fundet det, du søger efter i REX, så log dig på (se billede). Vælg det eksemplar du vil bestille fra listen over eksemplarer.

Se: Oversigt over samtlige låneregler og materialetyper

Ikke til hjemlån: 

  • Bøger udgivet for mere end 100 år siden
  • Alle bøger fra Nationalbiblioteket under Det Kongelige Bibliotek
  • Alle bøger opstillet i håndbogssamlinger og på læsesale
  • Fleste materialer i Institutsbiblioteker
  • Specielle materialetyper, f. eks. Manuskripter, Kort, Billeder

Du har mulighed for at se de bøger og andet materiale, der ikke kan hjemlånes på læsesalene i Den Sorte Diamant, eller i de håndbogssamlinger, hvor de er opstillet til "brug på stedet".

Reservation & Fornyelse
Hvis materialet, du ønsker er udlånt eller står i depot, så vælg reserveringsknappen på højre side, log på og vælg afhentningssted. Når bogen er klar til afhentning får du en e-mail med afhentningsnummeret til ventehylden.

Alle dine lån og reservationer kan ses i "Min Konto" i REX, under "Bestillinger". Det er også her, du fornyer dine lån.

Gebyrer

Et gebyr kan være en bøde for for sent afleveret materiale, eller det kan være erstatning for en bortkommen bog. Du kan betale gebyrer ved at logge ind i REX og betale med betalingskort.

På udlånsnotaen er anført sidste rettidige afleveringsdato. Denne udlånsnota gælder som en hjemkaldelse. Såfremt materialet ikke afleveres rettidigt vil gebyrsatserne være følgende:

1. rykker kr. 25,- pr. materiale (udsendes som e-mail)
2. rykker kr. 50,- pr. materiale (udsendes som e-mail)

Sker aflevering ikke efter 2. rykker, overgår lånet til erstatning og evt. inkasso, og låneretten suspenderes. Hvis du finder bogen, kan du normalt få refunderet bogens pris, men ikke omkostningerne ved erstatningen.

I forbindelse med erstatningssager opkræver biblioteket følgende vederlag og gebyrer:

- Vederlag for bibliotekets omkostninger i forbindelse med bortkomst af materialet: kr. 300,- pr. bog
- Gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav: kr. 150,- pr. faktura                      
Dertil lægges bogens pris.

Hvis bogen/tidsskriftets pris er ukendt gælder nedenstående takst:

- Bøger, danske: kr. 300,-
- Bøger, udenlandske: kr. 800,-
- Tidsskrifter, indbundne: kr. 1.000,-
- Tidsskrifter, løse hæfter : kr. 300,-

Hvis bogen genfindes opkræves følgende:

- Omkostninger i forbindelse med sletning af bortkomst og fremsendelse af kreditnota: kr. 75,- pr. bog. Hvis bogen genfindes får låner refunderet bogens pris, men ikke omkostningerne.

Cookiepolitik (dansk) / Cookie policy (English)